آخرین اخبار

اطلاعیه تمدید زمان ثبت نمرات مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی

بدینوسیله به اطلاع اساتید محترم می رسلاند زمان ثبت نمرات دروس نیمسال982 در مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی تا تاریخ 1399/05/29 تمدید گردید.

خواهشمند است اساتید محترم حداکثر تا تاریخ فوق نسبت به ثبت نمرات دروس خود در سامانه آموزشی دانشگاه اقدام نمایند.

معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه