آخرین اخبار

اطلاعیه مهم در خصوص فایل های ضبط شده کلاس های مجازی  

بدینوسیله باستحضار کاربران سامانه یادگیری الکترونیکی می رساند با توجه به تمهیدات درنظر گرفته شده، امکان مشاهده فایل های ضبط شده کلاس های مجازی نیمسال دوم سالتحصیلی 98-99 ، تا پایان ترم تابستان 99  میسر بوده و تصمیم قبلی مبنی بر حذف فایل های ضبط شده ترم مذکور تا زمان اعلام شده قبلی منتفی می باشد.

لذا از اساتید محترم تقاضا می گردد در صورت نیاز به فایل های مذکور تا پایان ترم تابستان 99 نسبت به تهیه فایل آفلاین از آن ها اقدام نمایند. بدیهی است همزمان با پایان ترم تابستان 99 ، تمامی فایل های ضبط شده کلاس ها مجازی ( از جمله فایل های مربوط به ترم تابستان 99)  از سامانه یادگیری الکترونیکی حذف خواهند شد.