آخرین اخبار

مسابقه عکاسی هر خانه یک حسینیه

موضوعات مسابقه:
روضه خانگی
فرهنگ عاشورایی
اهتزاز پرچم عزا در خانه و محله
عزاداری کودکان

زمان:
8شهریور الی 17 مهر

جوایز :
نفر اول:100هزار تومان
نفر دوم:70 هزار تومان
نفر سوم :50 هزار تومان