آخرین اخبار

جهت گرامیداشت یاد وخاطره همکارگرامی دانشگاه مرحوم آقای سعید دهقان که از فعالان عرصه ورزش دانشگاه و از داوران و مربیان رشته ورزشی والیبال و رشته دو ومیدانی بود یکدوره مسابقه والیبال بین دانشجویان دانشگاههای مستقر در شهر ارومیه  توسط مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ارومیه و هیات ورزشهای دانشگاهی استان از روز شنبه 6 اردیبهشت 93 آغاز گردید.
در این مسابقات شش تیم از دانشگاههای شهر ارومیه(دانشگاه آذرآبادگان-دانشگاه علم و فن-دانشگاه صبا-دانشگاه آفاق-دانشگاه کمال ودانشگاه ارومیه)شرکت دارند و بمدت پنج روز بصورت دوره ای به رقابت می پردازند.
این رقابتها به میزبانی دانشگاه ارومیه ودر سالن ورزشی آزادگان برگزار میگردد.
نتایج روز اول مسابقات(شنبه 6/2/93):
دانشگاه ارومیه 1--دانشگاه آذرآبادگان 2
دانشگاه آفاق 2 --- دانشگاه علم وفن 1
دانشگاه  کمال 2-- دانشگاه صبا 1
 
نتایج روز دوم(یکشنبه 7/2/93):
دانشگاه کمال  صفر-- دانشگاه آذرآبادگان 2
دانشگاه آفاق صفر-- دانشگاه ارومیه 2
دانشگاه صبا 2 -- دانشگاه علم و فن صفر