آخرین اخبار

این مسابقات با شرکت 46 تیم از دانشکده های مختلف دانشگاه ارومیه و توسط انجمنهای ورزشی دانشگاه و با حمایت و نظارت کامل مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در سالن ورزشی فجر برگزار گردید ودر نهایت در دیدار نهایی که با حضور آقای شریف مدیر تربیت بدنی و آقای نوری کارشناس ورزش دانشگاه همراه بود، تیم دانشکده علوم با برتری 5بر 2 مقابل تیم دانشکده تربیت بدنی به مقام قهرمانی این رقابتها دست یافت.در پایان این دیدار تیمهای قهرمان جوایز خود را از دست مسوولین برگزاری مسابقات دریافت کردند.
مسوولیت برگزاری این مسابقات برعهده آقایان فرهاد صابر،علی وقار و ناصر وطنی از اعضای انجمنهای ورزشی دانشگاه ارومیه بود.