آخرین اخبار

برگزاری وبینار تخصصی با همکاری دانشگاه ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی تهران:

عنوان وبینار:

 “Principles of Instructed Language Learning and Their Embodiment in EFL Classes in Iran”

 در ساعت 17:00 مورخ شنبه 22 شهریور۱۳۹۹ توسط آقای دکتر جواد غلامی دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه ارائه خواهد شد.

متقاضیان می توانند با کلیک بر روی لینک ارسالی در زمان مقرر و انتخاب گزینه "میهمان" در وبینار شرکت نمایند.

 

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/international-college