آخرین اخبار

اطلاعیه مهم تحصیلات تکمیلی دانشگتاه ارومیه

به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه می رساند آخرین مهلت اخذ مجوز دفاع تا تاریخ 24 شهریور و زمان دفاع و ثبت نمره دفاع تا 30 مهر 1399 تمدید گردید.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه