آخرین اخبار

به اطلاع داوطلبان مصاحبه دکتری 99 می رساند، دانشگاه ارومیه از کلیه داوطلبان به صورت حضوری مصاحبه خواهد نمود. اطلاعیه مربوطه، مدارک لازم و جدول زمانبندی و ... تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 99/06/23 در همین سایت بارگزاری خواهد شد.

اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه