آخرین اخبار

دکتر رضا محمدی معاون امور آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور طی نامه ای از دکتر مظفری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش و همکاران ایشان به جهت برگزاری منظم و دقیق آزمون های سراسری و تلاش ها و کوشش های بی دریغ آنها تجلیل کرد . 

در زیر این نامه را مشاهده نمایید .