آخرین اخبار

به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه ارومیه می رساند درخواستهای:

1-درخواست اعلام عدم امکان انتخاب درس از طریق سیستم آموزشی سما

(دانشجویانی که در انتخاب برخی از دروس نیمسال 991 از طریق سیستم آموزشی سما مشکل دارند می توانند درخواست خود را باز ذکر دلیل عدم امکان انتخاب و مشخصات دروس مورد نظر به مدیر گروه مربوطه اعلام نمایند)

2-درخواست معرفی به استاد در ترم 991

3-درخواست مرخصی با احتساب سنوات در ترم 991

در سامانه مدیریت درخواستهای دانشجویی ایجاد گردیده است. لذا دانشجویان می توانند در صورت لزوم درخواستهای خود را از این طریق ارسال نمایند.

لازم به توضیح می باشد دانشجویانی که تقاضای درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات دارند می توانند از طریق کمیسیون موارد خاص(سازمان امور دانشجویان -سامانه سجاد) درخواست خود را ثبت نمایند.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه