آخرین اخبار

فراخوان انتخاب رئیس مرکز آموزش های تخصصی صنعت آب و برق و دعوت به همکاری

با عنایت به رویکرد وزارت نیروز در انتخاب مدیران از طریق ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد علاقه مند و واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت گزاری در سمت های مدیریتی صنعت آب و برق، در نظر است نسبت به انتخاب برای سمت رییس مرکز آموزش های تخصصی صنعت آب و برق از طرق فراخوان عمومی اقدام گردد. 

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به سایت وزارت نیرو به نشانی www.moe.gov.ir  بخش فراخوان دعوت به همکاری مراجعه نمایند.