آخرین اخبار

با پیگیری های انجام شده دو موزه دانشگاه ارومیه در فهرست جهانی موزه های دانشگاهی جهان ثبت شد. 

دکترسمانه تربتی مدیر اجرایی موزه های دانشگاه ارومیه در اینباره گفت: مدیران فهرست جهانی موزه های دانشگاهی جهان که در سایت UMAC .ICOM این فهرست را منتشر می کنند، دو موزه دانشگاه ارومیه در کنار ۱۴ موزه دیگر ثبت شده از ایران را نیز در فهرست موزه های دانشگاهی ایران قرار دادند. 

موزه مسکن طبیب (موزه علم و فناوری )‌ با قدمتی 140 ساله و موزه تاریخ طبیعی دانشگاه ارومیه از جمله موزه های غنی  دانشگاهی کشور هستند که در محل پردیس شهر دانشگاه ارومیه واقع در خیابان شهید بهشتی قرار دارند. 

لینک صفحه موزه مسکن طبیب ( موزه علم وفناوری ) 

لینک صفحه موزه تاریخ طبیعی دانشگاه ارومیه