آخرین اخبار

کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارومیه، علی رغم اطلاع رسانی های مکرر در طول سنوات گذشته، مبنی بر پرهیز دانشجویانی که بیش از ۶ واحد درس نظری برای فارغ التحصیلی دارند، از شرکت در کنکور کارشناسی ارشد، باز هم با تعدادی از دانشجویان مواجه شد که با نادیده گرفتن این قوانین، در کنکور شرکت کرده و پذیرفته شده اند.

از این رو کمیسیون موارد خاص برای آخرین بار و برای اینکه این دسته از دانشجویان، با مشکل محرومیت مواجه نشوند، سقف معرفی به استاد را صرفاً در همین برهه زمانی و تنها برای دانشجویان پذیرفته شده در کنکور به میزان یک درس ۲ یا ۳ واحدی بالا برد.

بدیهی است به غیر از این مورد استثنائی،  قوانین قبلی در خصوص معرفی به استاد، همچنان به قوت خود باقی است.

روابط عمومی دانشگاه ارومیه