آخرین اخبار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

کنکوری های ۹۹ بشتابید

مشاوره انتخاب رشته،رشته مهندسی صنایع

در قسمت کامنت پست اینستاگرام انجمن به آدرس www.instagram.com/uu_industrial می توانید هر گونه سوالی در مورد اساتید رشته مهندسی صنایع،خود رشته مهندسی صنایع،خوابگاه ها و امکانات دانشگاه ارومیه بپرسید

توسط دانشجویان صنایعی و سایر دانشجویان دانشگاه ارومیه به سوالاتتون پاسخ داده میشود