آخرین اخبار

اطلاعیه اداره امور خوابگاه ها برای دانشجویان دکتری تخصصی 972/981/982

به اطلاع دانشجویان محترم دکتری تخصصی متقاضی خوابگاه، ورودی نیم سال 972/981/982 می رساند:

از تاریخ امروز (ساعت 20:00 )می توانند جهت انجام پیش ثبت نام و انتخاب خوابگاه به برنامه اتوماسیون داخلی اداره امور خوابگاه ها مراجعه فرمایند

اداره امور خوابگاه ها دانشگاه ارومیه