آخرین اخبار

انجمن اسلامی دانشجویان با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار میکند:⁣

⁩با لنز دوربینتان همه ی مردم شهر را میهمان مراسم غبار روبی شهیدمحله تان کنید.⁣

موضوع مسابقه:⁣

غبار روبی مزار شهدا از نگاه دوربین شما⁣

شرایط مسابقه:⁣

1-شرکت برای تمامی علاقه مندان آزاد است⁣

2-آثار خود را در قالب عکس با کیفیت تهیه نمایید.⁣

3-آخرین مهلت ارسال آثار تا روز دوشنبه هفتم مهرماه⁣

جوایز: ⁣

به دو اثر ارسالی از طریق رای گیری در پیج اینستاگرامی جوایز  نفیسی اهدا خواهد شد.⁣

نحوه ارسال آثار :⁣

از طریق ادمین کانال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه به آدرس⁣:

@islamicsouuadmin⁣