آخرین اخبار

مجله گروه زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه (IJLTR) در اولین ارزشیابی در سال 1398 توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بتازگی منتشر شده است ( اطلاعات بیشتر در سایت موجود  journals.msrt.ir است) به کسب رتبه بین المللی که بالاترین درجه ارزیابی می باشد نایل گردیده است. 

شایان ذکر است که مجله (IJLTR)  اخیرا نیز به عنوان تنها مجله ایرانی در حوزه علوم انسانی موفق به کسب SJR-Q1 شده بود. 

این مجله در سال 2013 در دانشگاه ارومیه ایجاد شد و هر سال دو شماره معمولی در اول ژانویه و اول جولای و یک ویژه نامه در اول اکتبر منتشر می نماید.

اطلاعات بیشتر در مورد مجله  (IJLTR)  در سایت  http://ijltr.urmia.ac.ir/ موجود می باشد