آخرین اخبار

برنامه جدید حرکت سرویسهای دانشگاه ارومیه (اجرا از 99/7/1 تا اطلاع ثانویه)

 

 

 

دانلود برنامه حرکت سرویسها

 

مهم