آخرین اخبار

اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویان 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند براساس برنامه صندوق رفاه دانشجویان، بنام بودن شماره تلفن همراه دانشجو جهت انجام تسویه حساب دانشجویی ضروری می باشد.

در غیر این صورت ادامه روند تسویه حساب دانشجویی در سامانه ذیربط مقدور نخواهد بود.

لطفا قبل از تشریف آوردن برای تسویه حساب به این امر توجه فرمایند.

 معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه