آخرین اخبار

در راستای عملیاتی کردن تفاهمنامه منعقده فی مابین دانشگاه ارمیه و شرکت گاز استان آذربایجان غربی و در ادامه بازدید صورت گرفته توسط اعضای هیئت علمی پژوهشکده میکروالکترونیک و گروه الکترونیک از ایستگاههای تقلیل فشار گاز و بخش مانیتورینگ و ابزار دقیق شرکت گاز،  جلسه ای با حضور رئیس امور پژوهش و کارشناسان شرکت گاز، اعضای هیئت علمی پژوهشکده میکروالکترونیک و رئیس اداره ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه در محل سالن کنفرانس پژوهشکده میکروالکترونیک برگزار گردید.

در ابتدای جلسه رئیس پژوهشکده میکروالکترونیک مطالبی را در خصوص قابلیتها و پتانسیل های پژوهشکده، آزمایشگاههای تحقیقاتی موجود و امکانات گروه الکترونیک مطرح کردند. در ادامه آقای دکتر الماسی رئیس اداره ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه به سیاستهای دانشگاه مبنی بر هدایت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سمت حل مشکلات جامعه و صنعت تاکید کردند. پس از صحبتهای آقای دکتر الماسی   آقای مهندس علیزاده رئیس امور پژوهشی شرکت گاز در مورد نیازهای پژوهشی شرکت گاز و پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز این شرکت توضیحاتی را برای جمع ارائه دادند.

در پایان جلسه مقرر گردید اداره امور پژوهش شرکت گاز عناوین پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز را به ترتیب اولویت و بطور مبسوط برای دانشگاه ارسال نماید.