آخرین اخبار

دکتر حب نقی رییس دانشگاه ارومیه در راستای اجرای ساختار سازمانی جدید معاونت پژوهش و فناوری و نظر به مراتب دانش و تجربه،  دکتر محمد تقی احمدی عضو هیات علمی گروه فیزیک این دانشگاه را طی حکمی  به عنوان «رییس اداره توسعه و تجاری‌سازی پژوهش‌های کاربردی» منصوب نمود. 

دکتر محمد تقی احمدی  دارای مدرک دکترای برق از دانشگاه تکنولوژی مالزی و فوق دکترا در نانو الکترونیک از همان دانشگاه بوده و عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه تکنولوژی مالزی به مدت 5 سال، محقق برتر چیترا کاریزما، استاد مدعو  انستیوی ژاپن - مالزی mjiit، استاد مدعو دانشگاه هوشی مینه ویتنام، عضو افتخاری لندن جرنال پرس، جزو سی دانشمند برتر مالزی در زمینه نانو الکترونیک، تالیف سه جلد کتاب تحقیقاتی به انگلیسی،‌ دارای بیش از 160 مقاله اندیکس شده، اجرای طرح های تحقیقاتی خارجی، مخترع چندین دستگاه در زمینه نانو فناوری و عضو هیات تحریریه چهار مجله خارجی از جمله افتخارات وی است.

در قسمتی از این حکم آمده است :

از شما انتظار می‌رود با هماهنگی کامل و تحت برنامه‌ریزی مدیریت فناوری، کارآفرینی و ارتباط با جامعه و نصب‌العین قرار دادن اهداف و راهبردهای معاونت پژوهش و فناوری، در راستای تحقق رسالت دانشگاه موارد ذیل را سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات خویش قرار دهید:

  • همفکری و همکاری کامل با مدیریت متبوع و تدوین سیاست‌ها و راهکارهای مناسب برای شناسایی و حمایت از پژوهش‌های کاربردی در دانشگاه؛
  • برنامه‌ریزی برای افزایش میزان مشارکت اعضای هیأت علمی در مسیر پژوهش‌های کاربردی و خلق فناوری و دانش فنی؛
  • تلاش برای ارتقاء سطح کمّـی و کیفی پژوهش‌های کاربردی و فناوری‌های در حال اجرا و افزایش سطح آمادگی فناوری‌ها؛
  • تلاش برای عرضه پژوهش‌ها و فناوری‌ها به جامعه و کاربردی کردن نتایج فعالیت‌های علمی؛
  • رصد نیازهای کاربردی و فناورانه جامعه (در سطح محلی و ملی) و انتقال آن به اعضای هیأت علمی؛
  • تجاری‌‌سازی دستاوردهای علمی و فناورانه حاصل از پژوهش‌های کاربردی؛
  • برنامه‌ریزی برای حضور فعال دانشگاه در رویدادها و نمایشگاه‌های عرضه و تقاضای فناوری در داخل و خارج از کشور؛
  • سایر امور محوله در معاونت پژوهش و فناوری.