آخرین اخبار

مرکز رشد فناوری دانشگاه ارومیه در نظردارد با هدف ارتقاي نقش آفرینی دانشگاه در وتوسعه کشور عزیزمان و استان مستعد  آذربایجان غربی اقدام بذیرش ، جذب وحمایت از طرح های مبتنی بر خلق فناوری وکارآفرینی نماید.

بر این اساس  از کلیه صاحبان فکر وسرمایه در سطح استان بخصوص اعضای محترم هیات علمی دانشگاه های استان دعوت میشود با ارائه طرح ها وایده های خلاقانه پس از طی روند ومراحل ورود به این مرکزاز حمایت های مرکز رشد دانشگاه ارومیه در زمینه های مختلف برخوردارشوند .

علاقمندان برای عضویت در مرکز رشد نخبگان فناوری لازم است تا تاریخ 99/08/30  با مراجعه به آدرس http://urmiaict.ir فرم درخواست عضویت را دریافت وپس ازتکمیل ،مدارک خود رابه نشانی ارومیه خیابان دانشکده انتهای کوی منصور افشار به کد پستی 44811-57159 ارسال ویا به صورت حضوری تحویل نمایند.