آخرین اخبار

پیرو اطلاعیه صادر شده در خصوص نحوه مصاحبه مجازی داوطلبان دکتری 99 به اطلاع می رساند لینک ورود به مصاحبه مجازی داوطلبان واجد شرایط به پست الکترونیکی(ایمیل) داوطلبان ارسال خواهد شد.

برای مشاهده سایر اطلاعیه ها به سایت معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه مراجعه نمایید.

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه