آخرین اخبار

انجمن اسلامی دانشجویان با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار میکند:

سلسله جلسات آشنایی با جریان شناسی جنبش دانشجویی

با تدریس :
دکتر محمد قربانی‌گلشن‌آبادی
(عضو هئیت علمی دانشگاه ارومیه)

:سرفصل‌های وبینار

1 . مفهوم و تبار شناسی جنبش دانشجویی
۲. تقسیمات جنبش های دانشجویی
۳. آسیب شناسی جنبش دانشجویی

جلسات در محیط نرم افزاری ادوبی کانکت برگزار خواهد شد

همراه با اهدای جوایز به نفرات برتر دوره

زمان جلسات : روز های پنج شنبه ساعت 18:30 الی 19:30

به تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور در جلسه داده خواهد شد.

لینک ثبت نام :

https://eseminar.tv/wb15662