آخرین اخبار

برگزاری کلاس های مقطع دکتری دانشگاه ارومیه به صورت مجازی

به آگاهی دانشجویان عزیز و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ارومیه می رساند که با توجه به شرایط حاد کرونایی در شهرستان ارومیه و احتمال تداوم آن در ایام پیش رو، از روز یکشنبه ۲۷ مهرماه کلاس های درس مقطع دکتری نیز همانند دیگر مقاطع به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

بدیهی است که با بهبود شرایط، آموزش این مقطع طبق مصوبه هیئت محترم امنا به حالت حضوری تغییر خواهد یافت.

معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه