آخرین اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه با همکاری شورای مبارزه با مواد مخدر و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

دوره آموزشی تربیت کادر پیشگیری از اعتیاد

ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های روانشناسی ، علوم تربیتی جامعه شناسی و مشاور و راهنمایی

مهلت ثبت نام تا مورخه ۹۹/۷/۲۸