آخرین اخبار

دکتر رحیم صفری معاون مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم و تحقیات که به صورت مجازی در جلسه گروه نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی استان آذربایجان غربی به میزبانی دانشگاه ارومیه حضور داشت،‌ گفت:‌ گروه نظارت و ارزیابی در استان وظیفه نظارت بر همه مراکز آموزش عالی در استان اعم از دولتی و غیر دولتی را دارد و این نظارت باید در جهت ارتقا  کیفیت آموزش عالی کشور باشد.

دکتر قاسم مرندی رییس گروه نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی استان نیز در این جلسه گفت: مسايل مربوط به مراکز غیر انتفاعی که منحل شدند،‌ از قبیل انتقاال پرونده ها، نظارت بر سایر دانشگاه های دولتی و آزاد،‌ فعالیت های مراکز آموزش زبان و مراکز اعزام دانشجو و تبلیغات آنها ، مسايل سامانه HES ، از جمله مورادی است که در این جلسه باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در ادامه جلسه هر یک از اعضا نظرات خود را در مورد مباحث و مسائل مرتبط با فعالیت های این گروه مطرح کردند.