آخرین اخبار

امام خامنه ای(مدظله العالی):

مسئله پدافند غیرعامل مسئله ی بسیار مهمی است و هر روزی که می گذرد بر اهمیت پدافند غیرعامل افزوده می شود.

با استناد به نامه شماره 3219/1/210/99484 سازمان پدافند غیرعامل کشور؛ در راستای گسترش دانش تخصصی پدافند غیرعامل و بنا بر سیاستهای ابلاغی ستاد گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل کشور، دوره آموزش تخصصی پدافند غیرعامل شامل دروه های پدافند زیستی، پدافند سایبری، پدافند فرهنگی، پدافند اقتصادی، پدافند مردم محور، پدافند شیمیایی، پدافند کالبدی، پدافند شهری و پدافند پرتوی، ویژه مسئولین و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی استانها، بصورت مجازی و از طریق سایت مرکز مطالعات راهبردی سازمان ، همزمان با آغاز هفته پدافند غیرعامل، آماده برگزاری میباشد.

فراگیران میتوانند در زمان تعیین شده، با مراجعه به سایت مرکز مطالعات راهبردی سازمان به نشانی www.pdrc.ir نسبت به ثبت نام رایگان در دوره های مذکور اقدام نمایند.