آخرین اخبار

 دکتر رحیم حب نقی رییس دانشگاه ارومیه طی حکمی دکتر محسن اسمعیلی را به عنوان "سرپرست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی" منصوب نمود.

دکتر محسن اسمعیلی استاد تمام گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه است.

در قسمتی از این نامه آمده است:

موارد ذیل از جنابعالی انتظار می رود:

1-   

 نظارت بر کیفیت و کمیت آموزش بویژه در شرایط فعلی دانشگاه

2-   

تلاش در جهت تربیت دانشجویان کار آفرین با بازنگری در محتوای دروس و تلاش در تعریف دوره های بین رشته ای

3-   

 الزام گروههای آموزشی به ارتقاء و تهیه محتوا برای  صفحات وب سایت دانشکده و آزمایشگاههای مربوطه و ..

4-   

 ایجاد  روحیه فعالیت، نشاط و نظم سازمانی در تمامی سطوح دانشکده بین کارکنان و استادان، شرایط فعلی نباید منجر به رخوت و سستی در فعالیتها گردد.

5-   

تلاش در جهت ارتباط با صنعت و تشویق همکاران برای تعریف پروژه های تحقیقاتی نافع مرتبط با صنعت.

6-   

هماهنگی با معاونین و مدیریت کلان دانشگاه

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی با قدمتی طولانی و بعنوان بزرگترین دانشکده دانشگاه با بنیه قوی علمی جزء افتخارات دانشگاه و منطقه و کشور محسوب میگردد و بایستی پیشرو در تمامی سطوح علمی،تحقیقاتی و ... باشد.

همجنین دکتر حب نقی طی نامه ای جداگانه نیز از زحمات دکتر صمدی ریاست سابق این دانشکده نیز تقدیر و تشکر کرد.