آخرین اخبار

در چهلمین سالگرد دفاع مقدس، بلوار اصلی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه (خیابان دانشکده ها) بنا بر تصمیم اعضای شورای این دانشگاه  به نام سردار شهید قاسم سلیمانی به پاس سالهای مجاهدتهای ایشان مزین شده و نامگذاری می شود.

دکتر حب نقی رییس دانشگاه ارومیه در جلسه این شورا ضمن اشاره به مجاهدتهای سردار شهید قاسم سلیمانی در ایجاد امنیت در کشور و مباره با داعش و تروریستهای منطقه ، گفت: سردار قاسم سلمیانی برای تک تک آحاد مردم ارزشمند و قابل احترام هستند. ما هم به نوبه خودمان باید از ایشان تشکر کنیم به همین دلیل بلوار اصلی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه که بیشترین ترددهای دانشجویان از این بلوار است را به نام سردارشهید قاسم سلیمانی بنا به نظر اعضای شورای دانشگاه نامگذاری می کنیم.

در ادامه جلسه شورا برخی از مسایل دانشگاه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در ابتدای این جلسه با اهدایی لوح هایی از زحمات دکتر طلوعی آذر رییس سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی و حجت الاسلام و الملسمین مهدی پور رییس سابق مرکز مطالعات اقوام و ادیان دانشگاه ارومیه تقدیر و تشکر و همچنین لوح انتصاب دکتر اسمعیلی رییس جدید دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر کبیری رییس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی اهدا شد.