آخرین اخبار

انجمن اسلامی دانشجویان با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می کند:⁣


سلام دانشجو،سلام انجمن⁣

گفتگوی زنده اینستاگرامی⁣

با حضور دکتر جلال جلیلیان(مدیر خدمات آموزشی)⁣

زمان:شنبه دهم آبان ماه ۹۹ / ساعت۲۰ از پیج انجمن اسلامی⁣

شما دانشجویان گرامی میتوانید سوالات خود را با استفاده از لینک

plink.ir/rQxNe

مطرح کنید.⁣

انجمن اسلامی دانشجویان به فکر دانشجویان⁣