آخرین اخبار

انجمن اسلامی دانشجویان با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار میکند:⁣

دوره آموزشی توانا(ویژه ی اعضای مرکزی)⁣

سر فصل دوره:⁣
⁣سیستم سازی⁣
چگونه یک مدیر عالی باشیم⁣
از خوب به عالی⁣
رشد خلاقیت⁣

⁣مدرس دوره:⁣
⁣بهرام ازلگینی (فعال فرهنگی و سیاسی)⁣
⁣دوره به صورت مجازی در بستر اسکای روم برگزار خواهد شد.⁣