آخرین اخبار

نمایندگان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه به همراه جمعی از تشکلهای دانشجویی "دانشگاه های ارومیه" با دکتر وحیدی جلال زاده، نماینده مردم ارومیه در مجلس یازدهم دیدار کردند.

این دیدار ۱۵ مهرماه ۹۹ و درخصوص مسائل عمده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حال حاضر استان و عملکرد ۱۲۰ روزه مجلس برگزار شد.

مشکلات اشتغال جوانان استان علی رغم وجود ظرفیت های شغلی⁣، مشکلات حوزه مسکن در استان آذربایجان غربی، تصویب قانون شفافیت آراء نمایندگان مجلس،  نحوه برخورد و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در شهر ارومیه⁣، حمایت از تشکل های انقلابی ⁣از سری مطالبات نمایندگان انجمن اسلامی از دکتر جلال زاده در این نشست بود.⁣

 همچنین در ادامه زهرا احمدی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه، به نمایندگی از خواهران انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه، مطالبی در حوزه اشتغال بانوان و مشکلات دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه بیان کرد.