آخرین اخبار

دکتر حب نقی رییس دانشگاه ارومیه دکتر سجاد پیرسا عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه را  با عنایت به سوابق، شایستگی­ها و تجارب به سمت "رئیس مرکز آموزش­های تخصصی کوتاه مدت" زیر نظر ریاست محترم پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه منصوب نمود.

در قسمتی از این حکم آمده است:

تدوین و اجراي دوره هاي آموزشی کارآمد در راستای رفع نیازهای تخصصی، کاربردی و مهارتی دانشجویان و عموم فراگیران جامعه و نیز ارتقای سطح دانش و مهارت هاي شغلي وحرفه اي آنان، بالخصوص تاکید بر راه اندازی آموزش های متناسب با نیاز بازار کسب و کار برای دانشجویان و بازآموزی دانش آموختگان دانشگاه از جمله انتظارات از آن برادر گرامی است که با اهتمام و مجدانه پیگیر آن باشید.

از خداوند متعال توفیقات روز افزون جنابعالی را مسئلت می­نماید.