آخرین اخبار

انجمن اسلامی دانشجویان با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

( آثار خود را  از لحظات ناب مهربانی با مردم، خانواده، طبیعت،شهر و... را برای ما ارسال کنید)

آثار ارسالی میتواند در قالب عکس ,عکس نوشته,متن,فیلم,پادکست صوتی باشد.

 

هر شرکت کننده مجاز به ارسال دو اثر می باشد.

 

مهلت ارسال آثار : هشت آبان تا شانزدهم آبان ماه 99

اعلام برندگان: هجدهم آبان ماه

 

جوایز : 

نفر اول:250هزار تومان 

نفر دوم: 150 هزار تومان

 نفر سوم :100هزار تومان

 

نحوه ی ارسال آثار:

آثار خود را به آی دی  

@adYaredaabestani 

ارسال نمائید.