آخرین اخبار

در این مسابقات نمایندگان اعزامی از دانشگاه ارومیه در رشته حفظ حائز رتبه های برتر مسابقات حفظ شدند. آقای فرهاد رشوندی دانشجوی رشته دامپزشکی ، موفق به کسب رتبه اول مسابقه حفظ کل قرآن کریم شدند. همچنین آقای عباس نادم  دانشجوی رشته برق ،موفق به کسب رتبه دوم حفظ 10 جزء و خانم راضیه شاهی دانشجوی رشته معماری، موفق به کسب رتبه سوم حفظ 10 جزء شدند. معاونت فرهنگی اجتماعی ، این موفقیت را به دانشجویان عزیز و گرانقدر حافظ قرآن ، کانون قرآن و جامعه دانشگاهی صمیمانه تبریک گفته و سربلندی و سرافرازی این عزیزان را از درگاه باریتعالی مسالت دارد.