آخرین اخبار

اطلاعیه مربوط به عدم واگذاری خوابگاهها به دانشجویان جدیدالورود

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه در همه مقاطع تحصیلی (دکتری تخصصی و عمومی کارشناسی ارشد کارشناسی) جدیدالورود (1400-1399) که در اطلاعیه های ثبت نام درخواست خوابگاه داده بودند می رساند، با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و برگزاری همه کلاسهای دانشگاه بصورت مجازی ، فعلأ امکان واگذاری خوابگاه به هیچ دانشجوی (دکتری تخصصی و عمومی کارشناسی ارشد کارشناسی) وجود ندارد.

بدیهی است در صورت اتخاذ تصمیمهای جدید مبنی بر واگذاری خوابگاه، اطلاع رسانی خواهد شد.

  حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه