آخرین اخبار

بی شک میزان رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگ در هر جامعه بستگی تنگاتنگی به میزان مطالعه و برخورد مناسب افراد آن با کتاب و کتابخوانی دارد. 

24 آبان  روز کتابدار  و هفته کتاب  را به جامعه دانشگاهی به خصوص کتابداران گرامی و پرتلاش کتابخانه های دانشگاه ارومیه تبریک عرض می نماییم.