آخرین اخبار

دوره مطالعاتی « تفسیر آفتاب» که مجموعه 8 جلدی با همین عنوان است و به طور مختصر و جامع سیر زندگی و مبارزات امام راحل از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی را در بر می گیرد برگزار می گردد.

مهلت ثبت‌نام برای دانشجويان و فعالان محترم فرهنگی سياسی در اين دوره تا 1آذر99 است.

هزينۀ كتاب های دوره كه شامل ۸ جلد كتاب می‌شوند به همراه هزينه ثبت‌نام در دوره مبلغ ۲۰ هزار تومان است که توسط دفتر نهاد رهبری از شركت‌كنندگان دريافت می‌شود.

شركت‌كنندگان در دوره از 1آذر99 تا ۲۲بهمن99 می‌توانند با مراجعه به سايت khatteemam.com با ثبت مشخصات در سايت، در آزمون هر جلسه شركت كنند.

ارسال كتاب‌ها به آدرس پستی شركت‌كنندگان توسط ستاد مركزی انجام خواهد شد.

در پايان دوره به شركت كنندگانی كه حد نصاب قبولی (نمره ۱۲) را كسب كنند، گواهي پايان دوره اعطا خواهد شد و همچنين به قيد قرعه به ۲۰ نفر از افرادی كه با موفقيت دوره مطالعاتی را به پايان برسانند مبلغ ۵۰۰ هزار تومان هديه اعطا خواهد شد.

 ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر در:

https://b2n.ir/TafsireAftab