آخرین اخبار

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ارومیه 3 فراخوان ملی را به شرح زیر اعلام نموده است. 

جهت دریافت پوستر و اطلاعات هر یک از فراخوان ها بر روی آن کلیک کنید. 

--- آزمون داخلی تعیین صلاحیت حرفه ای  روان شناسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

--- طرح ملی سایکو ماسک

--- کنگره ملی دانشگاه و کویید 19