آخرین اخبار

جلسه ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونای دانشگاه ارومیه با حضور رییس دانشگاه و دکتر انتظارمهدی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان و برخی از مدیران بخش های مختلف دانشگاه برگزار شد.

دکتر حب نقی رییس دانشگاه ارومیه در این جلسه ضمن خوش آمد گویی به دکتر انتظار المهدی گفت: موضوع آموزش و پژوهش برای دانشگاه ها بسیار با اهمیت است و اینکه آینده این موضوعات با توجه به شیوع ویروس چگونه خواهد شد برای ما دغدغه است.

رییس دانشگاه ارومیه با اشاره به  ظرفیت بالای دانشگاه ارومیه و مسیولیت اجتماعی آن، گفت: آزمایشگاه مرکزی و پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه فعالیت هایی در زمینه درمان و تشخیص بیماری انجام می دهد. همچنین پژوهشکده مطالعات اجتماعی دانشگاه ارومیه نیز در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی این بیماری در جامعه پژوهش هایی را آغاز نموده است.

دکترانتظار مهدی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان نیز در جلسه ضمن تشکر از همکاری های دانشگاه ارومیه با ستاد مقابله با ویروس کرونا استان بالاخص آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.

دکتر انتظار مهدی در ادامه ضمن تشریح وضعیت شیوع بیماری در استان و اقدامات صورت گرفته در راستای مقابله با آن، بیان کرد: برای نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در دستگاه های اجرایی استان،‌ 24 دستگاه را به عنوان دستگاه معیین برای نظارت بر دیگر نهادها انختاب کردیم که دانشگاه ارومیه در همین راستا وظیفه نظارت بر دیگر دانشگاه های استان را عهده دار است که تا امروز همکاری خوبی با ستاد استانی داشته است.

همچنین در این جلسه خانم مهندس زهتابی رییس گروه سلامت کار معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در مورد پروتکل های بهداشتی در دستگاه های اجرایی  و چگونگی بازگشت به کار کسانی که دچار بیماری شده اند نکاتی را بیان نمود.  

 در ادامه اعضای جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در راستای کاهش شیوع ویروس کرونا بیان نمودند.