آخرین اخبار

بدینوسیله به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند سامانه آموزش مجازی به علت بروزرسانی سامانه آموزش دانشگاه از ساعت 15 الی 17:30 امروز یکشنبه مورخ 99/08/25 قطع خواهد بود و کلاس های مجازی در این بازه زمانی لغو و به زمان دیگر موکول خواهد شد. 

معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه