آخرین اخبار

دکتر حب نقی رییس دانشگاه ارومیه به همراه معاون پژوهش و فناوری و جمعی از مدیران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و کتابدار، با حضور در کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه ضمن بازدید از بخش های مختلف،‌ از زحمات پرسنل پرتلاش کتابخانه های دانشگاه ارومیه تقدیر نموده و از نزدیک در جریان امورات کتابخانه های دانشگاه قرار گرفت. 

روند اداره کتابخانه های دانشگاه در دوران شیوع ویروس کرونا، خرید و ارتقای نرم افزارها و درگاه الکترونیکی فروش و امانت کتاب ، نیروی های مورد نیاز کتابخانه دانشگاه از جمله مواردی بود که توسط منوچهر ده بزرگی مسئول و سایر کارشناسان کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه در این دیدار مطرح شد.