آخرین اخبار

پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه و موسسه پیشتازان اندیشه نو برگزار می کند:

 دومین وبینارتخصصی

"مسائل فرهنگی، اجتماعی ومعیشت جایگزین دریاچه ارومیه"

زمان: سه شنبه ۴ آذر ماه

توجه: این نشست بصورت #آنلاین برگزار خواهد شد. 

ارائه آخرین دستاورد اساتید، پژوهشگران و فعالین در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی

جهت ثبت نام، وارد لینک زیر شوید:

 https://evnd.co/ugHI6

همراه با اعطای گواهی حضور 

  حضوردرنشست فقط ازطریق ثبت نام میسر میگردد.

  ثبت نام برای عموم آزاد و رایگان میباشد.