آخرین اخبار

اطلاعیه تعطیلی دو هفته‌ای دانشگاه ارومیه

مطابق با بخشنامه ستاد ملی مبارزه با کرونا به اطلاع می رساند کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی حضوری دانشجویان دانشگاه ارومیه از اول آذر به مدت دو هفته تعطیل و خوابگاهای دانشگاه تخلیه خواهد شد.

فعالیتهای اداری و کلیه خدمات حضوری آموزش در این بازه زمانی نیز تعطیل می باشد.

فعالیتهای ضروری اداری دانشگاه با تشخیص معاون مربوطه و تصویب هیات رییسه با حداقل افراد ادامه خواهد داشت.

تمدید شرایط فوق با توجه به شرایط جدید اعلام خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه ارومیه