آخرین اخبار

اطلاعیه شماره 2 در مورد ادامه فعالیت های دانشگاه از یک آذرماه

با توجه نامه عصر روز چهارشنبه (۲۸ آبان ۹۹) وزیر محترم علوم، هیات رییسه دانشگاه ارومیه مقرر نمود:

۱- روسای محترم دانشکده ها و پژوهشکده ها تدابیر لازم برای حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را برای ادامه فعالیتهای آزمایشگاهی ضروری با تشخیص و مسئولیت کامل خویش و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی مهیا نمایند.
۲- خوابگاه از پذیرش دانشجویان جدید تحصیلات تکمیلی معذور است.
۳-دانشجویانی که خوابگاه را (به مقصد شهرستان) ترک نمایند ، اجازه بازگشت را تا تغییر شرایط کرونایی نخواهند داشت.

4- همچنین از یک آذرماه سرویسها به جهت محدودیتهای رفت آمد وسایل نقلیه عمومی در سطح شهر توسط فرمانداری، وجود نخواهد داشت.
روابط عمومی دانشگاه ارومیه