آخرین اخبار

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند

راهنمای حذف اضطراری یک درس در سایت معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه با لینک زیر قابل مشاهده است. 

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1367