آخرین اخبار

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

کارگاه آنالیز داده های ژنومی 

مدرس دوره : 

دکتر مهدی مخبر(استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه)

زمان برگزاری: ششم و هفتم آذرماه 1399