آخرین اخبار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه تقدیم می کند:

 نخستین پادکست از سری پادکست های مکاکست منتشر شد (ویژه ی ورودی های ۹۹) 

 گوینده : سمانه همتی 

 نویسنده : شیبا لیاقتی _ فاطمه هندوسین آباد _ فرشید فیضی 

 تنظیم کننده : امین غریبه

  در این برنامه خواهید شنید:

۱.هر آنچه که یک دانشجوی ورودی باید بداند

۲.اساتید دانشگاه رو معرفی میکنیم

۳.مهندسی مکانیک چیست؟

۴.انجمن علمی رو معرفی میکنیم

۵. و ...

 این پادکست را در زیر بشنوید