آخرین اخبار

انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه تقدیم می کند:

اولین برنامه از سری پادکست های صدای زمین ویژه نامه ورودی های 99 منتشر شد:
 گوینده : سمانه همتی
 نویسنده : شیبا لیاقتی
تنظیم کننده : سمانه همتی

در این برنامه خواهید شنید:
 آشنایی با رشته ی زمین شناسی
 معرفی اعضای هیئت علمی گروه زمین شناسی
 و هر انچه ک یک دانشجوی نو ورود باید بداند

 

 این پادکست را در زیر بشنوید